Plenty of holes in school textbooks


The STAR bertarikh 15 DISEMBER 2009 – PLENTY OF HOLES IN SCHOOL TEXTBOOKS

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin mengucapkan terima kasih dan merujuk kepada Surat Pembaca dalam ruangan Surat Kepada Pengarang (The STAR bertarikh 15 DISEMBER 2009 – PLENTY OF HOLES IN SCHOOL TEXTBOOKS oleh STUDENT, Kuala Lumpur.

Bahagian Buku Teks (BBT) ingin memaklumkan bahawa semua buku teks ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), KPM. Selain itu, kandungan di dalam buku teks juga berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dengan mengambil kira kemahiran-kemahiran pembelajaran yang lain. Semua kandungan di dalam buku teks dinilai oleh panel penilai yang terdiri daripada pensyarah universiti, guru pakar dan guru cemerlang sebelum diperakui oleh KPM. Walau bagaimanapun, murid dan guru boleh menggunakan bahan-bahan sokongan yang lain dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran (P&P).

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

21 DISEMBER 2009

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s