Sekolah masih terbengkalai – SK Jalan Bellamy


Utusan Malaysia bertarikh 29 Disember 2009 – SEKOLAH MASIH TERBENGKALAI – SK JALAN BELLAMY

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk kepada Laporan Akhbar, dalam ruangan Berita (Utusan Malaysia bertarikh 29 Disember 2009 – Sekolah masih terbengkalai – Sk Jalan Bellamy.

Berikut adalah maklumbalas yang diperolehi berkaitan dengan SK Jalan Bellamy.

i.          Kontraktor pertama sudah ditamatkan kontrak.

ii.         Kontraktor kedua telah menjalankan kerja-kerja di tapak projek pada bulan Oktober 2009 tetapi juga telah ditamatkan kontrak.

iii.        Kemajuan kerja-kerja di tapak hanyak 10% sahaja.

iv.        Pihak JKR memaklumkan bahawa pihaknya sekarang dalam proses mengeluarkan tawaran tender untuk mencari kontraktor ketiga yang dapat menyiapkan projek yang terbengkalai ini.

v.         Tarikh siap baru projek untuk disiapkan belum dapat dipastikan lagi.

Berikut pula adalah maklumat berkaitan projek

Kontraktor pertama               :           Tajima Infra Sdn. Bhd.

Kos Projek                          :           RM3,871,035.90

Tarikh Mula Kontrak             :           22 April 2007

Tarikh Tamat Kontrak           :           17 Mac 2009

Bayaran untuk fasa 1-21       :           RM1,575,100.00

Perjanjian serah penempatan bersama 5 Jauari 2009

Kontraktor pertama             :           Grafika Technology Sdn. Bhd.

Kos Projek                         :           RM2,840,475.00

Tarikh Mula Kontrak            :           9 Jun 2009

Tarikh Tamat Kontrak          :           11 November 2009

Bayaran untuk fasa 1-4       :           RM313,300.00

Perjanjian serah penempatan bersama 1 Oktober 2009

AGENSI PELAKSANA IALAH JABATAN KERJA RAYA (JKR).

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s