Piagam Pelanggan


Kami bersedia menawarkan perkhidmatan yang adil dan saksama kepada semua pelanggan sebagaimana berikut:

*Menyediakan perkhidmatan yang cekap dan layanan yang mesra.

*Akur dengan hasrat dan kehendak Wawasan berpaksikan Falsafah Pendidikan Negara.

*Titikberatkan kemudahan dan kebajikan warga sekolah secara seimbang.

*Amalkan hubungan yang erat antara sekolah dan masyarakat.

*Nilai disiplin, kesihatan, keselamatan, kebersihan dan keceriaan menjadi utama.

*Ganding bahu melahirkan anak wawasan yang berilmu dan beramal.

*Bersama meningkatkan prestasi sekolah dalam semua bidang.

*Eratkan disiplin, akhlak, ibadah dan kasih sayang untuk kejar kecemerlangan pelajar.

*Sediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan terancang.

*Teknologi Maklumat & Komunikasi (ICT) menjadi wahana utama dalam mencapai kecemerlangan relajar.

*Amalan budaya penyanyang dan budi bahasa.

*Rumahku sekolahku menjadi wadah wawasan agama, bangsa dan negara.

*Impian menjadi realiti merupakan keutamaan doa kami.

Advertisements