Matlamat Sekolah


1.MEMIMPIN, MENGURUS DAN MENTADBIR SEKOLAH DENGAN CEKAP DAN BERKESAN

Memastikan :

•Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja sentiasa difahami dan dipatuhi

•Kepimpinan, pengurusan dan pentadbiran berlandaskan amalan terbaik

•Terdapat penambahbaikan yang berterusan dan pembangunan staf yang relevan dengan tugas.

•Keutamaan berfokus kepada ‘core business’ dan motivasi warga sekolah

2.MENGHASILKAN PELAJAR YANG CEMERLANG DALAM KURIKULUM

Memastikan :

•Terdapat P & P yang berkesan

•Huraian sukatan pelajaran difahami dan dihabiskan

•Terdapat mekanisme ujian yang betul-betul menguji pencapaian pelajar

•Terdapat guru yang mahir dan cekap

•Program pembelajaran yang mesra pelajar sepanjang waktu.

•Terdapat kelas bimbingan yang konsisten

3.MELAHIRKAN PELAJAR YANG HEBAT DALAM KOKURIKULUM

Memastikan :

•Terdapat jurulatih yang berketrampilan dan berkesan

•Terdapat kawasan yang sesuai untuk latihan

•Terdapat jadual latihan yang berstruktur

•Terdapat mekanisme pemilihan pemain yang tepat

•Terdapat bahan bacaan yang cukup berkaitan dengan permainan

4.MELAHIRKAN PELAJAR YANG MEMPUNYAI SAHSIAH MULIA

Memastikan :

•Terdapat program pembangunan insan

•Nilai-nilai murni sentiasa menjadi amalan harian

•Terdapat guru sebagai role model pelajar

•Terdapat semangat kerjasama dan tolong menolong sesama guru, pelajar dan staf sekolah

•Sekolah menitikberatkan program-program keagamaan

5.MEWUJUDKAN PRASARANA YANG SELAMAT, KONDUSIF DAN CERIA

Memastikan:

•Terdapat landskap yang dirancang dengan baik

•Sekolah kawasan yang selamat

•Keadaan fizikal sekolah yang sentiasa dipantau dan dibuat pembaikan dan pemuliharaan

•Kebersihan dan keceriaan sentiasa terjaga dan ada penambahbaikan.

Advertisements