Atasi masalah lebihan guru


Utusan Malaysia bertarikh 6 Januari 2010 – ATASI MASALAH LEBIHAN GURU

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) ingin merujuk dan mengucapkan terima kasih kepada Surat Pembaca “ Lee Nyan, Langkawi Kedah” dalam ruangan Surat kepada Pengarang – Utusan Malaysia bertarikh 6 Januari 2010 – ATASI MASALAH LEBIHAN GURU.

Untuk makluman, kedudukan guru pada Januari 2010, dianggarkan terdapat kekurangan sebanyak 11,238 guru di Sekolah Menengah seramai 1,136 dan B.Ed (TESL)250 orang. Manakala di Sekolah Rendah terdapat kekosongan jawatan guru sebanyak 5,211 setelah mengambilkira penempatan calon guru lepasan Program KPLI yang tamat pada November /Disember 2009 seramai 5,976, PISMPK seramai 1,387, B.Ed (TESL) seramai 250 dan keluaran IPTA Pendidikan Rendah/Pra Sekolah 171 orang. Secara keseluruhannya, pada ketika ini, isu lebihan guru sewajarnya tidak timbul sama ada di peringkat menengah atau rendah.

Untuk makluman puan, kerjasama antara KPM dan KPTM sememangnya telah lama wujud dalam menentukan unjuran keperluan guru bagi bekalan Sekolah Menengah. Unjuran tersebut dikemaskinikan pada setiap tahun dengan mengambilkira perkara-perkara berikut.

a.         Kelulusan Anggaran Belanja Mengurus Perjawatan oleh agensiPusat (JPA) yang diperolehi dari setahun ke setahun.

b.         Tambahan norma perjawatan 1.5 kepada 1.7 guru bagi setiap kelas2.0 kepada 2.5 guru bagi setiap kelas dibuat secara berperingkat-peringkat. Sehingga tahun 2010, tambahan norma 1.5 kepada 1.7 guru bagi setiap kelas di peringkat Menengah telah diperolehi bagi Tingkatan 2 hingga Tingkatan 5 dan norma 2.0 kepada 2.5 guru bagi setiap kelas Tingkatan 6.

dan

c.            Perubahan dasar dari semasa ke semasa yang memberi implikasi keperluan guru seperti peluasan pra sekolah dan memperkasa mata pelajaran Teknik, Vokasional dan Kemahiran.

UNIT KOMUNIKASI KORPORAT

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

11 JANUARI 2010

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s